DE | EN
vertes-logo.png
resp-menu.png

Bitte geben Sie Ihre Emailadresse an:

send.pngSenden
X

Clement Meadmore

1929 - 2005

Crossing

1997 (konzip

Bronze

22,8 x 29,2 x 20,3 cm

Signiert, betitelt, nummeriert und datiert (4/8)

9gd71f3a.jpg
magnifier.png
X-photo.png 9gd71f3a.jpg

Reach

1996 (konzip

Bronze

22,8 x 27,9 x 24,1 cm

Signiert, betitelt, nummeriert und datiert (7/8)

9gd71f3a.jpg
magnifier.png
X-photo.png 9gd71f3a.jpg

Verge

1971 (konzip

Stahl bemalt

61 x 121,9 x 94 cm

Signiert, betitelt, nummeriert und datiert unten links (2/4)

9gd71f3a.jpg
magnifier.png
X-photo.png 9gd71f3a.jpg